Regionale verhalen
warmtenetten in Z-W-Vlaanderen
   
Streekvisie duurzame warmte
Zuid-West-Vlaanderen staat voor een ingrijpende energietransitie en streeft naar klimaatneutraliteit tegen 2050. Warmtenetten zijn een onmisbare bouwsteen voor deze energietransitie, maar ze komen er alleen als iedereen de handen in elkaar slaat: overheden, burgers, bedrijven, bouwpromotoren, studiebureaus, … De intercommunale Leiedal is alvast aan de slag gegaan met een streekvisie rond duurzame warmte. Dit is hoognodig, aangezien 53 % van de totale CO2-uitstoot van de regio te wijten is aan onze warmtevraag.
   
Warmtenetten
Een groot deel van onze warmtevraag kan via een warmtenet verduurzaamd worden. We zochten naar oplossingen voor de hele stad én de omliggende regio. Op een warmtenet langsheen de Leie kunnen meerdere duurzame warmtebronnen en afnemers aangesloten worden. ​​
Sommige wijken, die niet op een warmtenet kunnen aangesloten worden (blauw), zullen andere oplossingen nodig hebben. Er zijn zeker opties genoeg, zoals zonnethermie, warmtepompen, of biomassaketels.
   
Potentieel hernieuwbare energie
In Zuid-West-Vlaanderen kan het aandeel hernieuwbare energie nog toenemen. Zonne-energie kent het grootste potentieel, maar ook windenergie en omgevingswarmte en -koeling zijn interessant.  ​ ​​

   
Initiatieven in de regio
De volledige presentatie naar aanleiding van de workshopweek rond hernieuwbare energie en warmte kan je vinden bij de downloads op deze site.