het warmtenet
op de kaart
   ​​
Kortrijk Weide
​​
Waar komt het warmtenet in Kortrijk?  
Hieronder krijg je een beeld van waar het warmtenet zal liggen na de diverse fases in het project.

​​

In de eerste fase van het project werd op de site Kortrijk Weide een loods herbouwd naar een nieuwe stek voor een jeugdcentrum, een kleine fuifzaal, een urban sports hal en een incubator voor bedrijven. Daarnaast werden twee nieuwbouwcomplexen gebouwd: een fuifzaal en een nieuw zwembad.

De energiebron die het zwembad verwarmt, heeft warmte op overschot. Die warmte wordt via ondergondse leidingen naar de nabijgelegen loods gevoerd om er de lokalen te verwarmen. 
   
​Onderwijscampus

In een volgende fase werd een tunnel gerealiseerd onder de spoorweg en kunnen de gebouwen van UGent en Howest worden aangesloten op het warmtenet. In oktober 2018 werd de tunnel onder de sporen geplaatst, midden 2020 zal de aanleg van de leidingen op de onderwijscampus voltooid zijn.

Er wordt daarbij ook gekeken naar de eventuele uitbreiding van het warmtenet en mogelijke aansluiting van bijkomende gebouwen in de toekomst, en naar verdere vergroening van de warmtelevering. Na voltooiing van de werken zal het warmtenet er als volgt uitzien.

   
​Strategie voor een regionaal warmtenet

Via een technische studie wordt onderzocht welke uitbreidingsmogelijkheden er zijn om nog hubs bij te creëren. Er zijn diverse opties dicht bij de huidige installaties, gaande van bestaande gebouwen tot nieuwe realisaties, maar er wordt ook gezocht naar oplossingen voor de hele stad én de omliggende regio, waarbij andere warmtebronnen en afnemers worden bekeken.