meer info?
contacteer ons
Stad Kortrijk speelt een belangrijke rol in de uitbouw van het warmtenet op Kortrijk Weide en de toekomstige verdere uitbouw in de volgende fases. De Stad investeert met dit project in een publiek warmtenet dat groene warmte levert aan publieke gebouwen en later ook aan particuliere woningen.


Contactpersonen
Ann Andries
Europese projecten
Contactpersonen
Intercommunale Leiedal adviseert en begeleidt lokale besturen op het vlak van ruimtelijke planning, regionaal ontwikkelingsbeleid, economisch beleid, enz. Leiedal begeleidt het warmtenet Kortijk en ontwikkelt binnen het HeatNetproject een 'road map' voor de piloten binnen het project en de uitrol voor steden die willen investeren in een warmtenet.
Dominiek Vandewiele
project manager
Veerle Cox
stedenbouwkundig
ontwerper
Contactpersonen
Universiteit Gent fungeert als één van de kennispartners binnen het project. Power-Link, het energiekennisplatform van UGent, werkt mee aan de uitbouw van een HeatNetmodel, een niet-technische gids met de principes en financiële implicaties voor entiteiten die een warmtenet willen uitrollen. Daarnaast staat Power-Link ook in voor de communicatie van de Vlaamse partners in het project.
Lieven Vandevelde
professor
Dirk Hoet 
communicatie